بخش کندوان میانه دهستان تیرچایی
شهرستان میانه

بخش کنـدوان میانه دهستان تیرچایی از بخشهای شهرستان میـانه می باشـد کـه قدمت هزاران ساله دارد . ایـن بخـش از شمـال به سـراب، از شمالشرقی به اردبیـل، از شرق به خلخال و از جنوب و غرب به شهرستان میانه محدود است .

مرکـز این بخش ، شهـر تـرک است کـه در آن مسجد خارق العاده سنگی خود یکی از افتخارات و میراث ملی را در اختیار دارد .

بخش کندوان میانه دهستان تیرچایی
بخش کندوان میانه دهستان تیرچایی

بخـش کنـدوان بـا 1244 کیلـومتـر مـربـع مساحـت، 22 درصـد از خـاک شهرستان را شامـل می شـود . ایـن بخـش از سـه دهستـان به نامهـای کنـدوان به مرکزیت ترک ، گرمه شمالی و تیرچایی تشکیل می شود . جغـرافیای استثنایی و منحصر به فـرد بخش کندوان سبب شده است که یکـی از دیدنـی ترین نقـاط طبیعـی کشـور باشـد کـه متأسفانه روی این موضـوع کـاری نشده است . حتـی خیلی از مـردم میـانـه نیز از این نقاط تماشائـی دیـدن نکرده اند . این منطقـه اگر از نقـاط مشهوری چون جاده هراز دیدنی تر نباشد ، لااقل کمتر نیست .

از رودخانه های معروف بخش کندوان می توان به گرگه چای ، گرمه چای ، کلامرز چای ، ایشله چای اشـاره نمود . از چشمـه هـای آن می تـوان به چشمه گبره ، تراب خان سو ، چهل چشمه ، زمزم ، جوغاتای ، گول بلاغی ، آغ بولاق و ائیوره اشاره داشت .

از کـوههـای آن بـه رشتـه کـوه بـوزقـوش و کوه 2560 متـری چینیر و از دره هـای آن به داشلی دره ، نـرگیز دره ، دره بـولاق ، قیشـلاق ، اوزون دره ، ساری دره ، خوبستان ، الکچی ، آغیل ، ارده کلان ، نای دره و تیله نی دره می توان اشاره کرد .

زبان تمام آبادیهای بخش ، ترکی و مذهبشان شیعه اثنی عشری است .

دهستان تیرچایی

دهستان تيرچايي ‌به مركزيت روستاي ايشلق مشتمل بر 34 روستا، مزرعه و مكان به شرح زير. 1 ـ ايشلق، 2 ـ شركت آربل، 3 ـ قهوه‌خانه اونليق4 ـ اونليق5 ـ چنار6 ـ خواجه ده

7 ـ نقلان8 ـ کلاله، 9 ـ ونجان، 10 ـ كسلان، 11 ـ شيویار12 -‌گاوليق، 13 ـ ديشاب قوعلي ده، 14 ـ ديشاب، 15 ـ چهارديوار 16 ـ بالسين، 17 ـ ايورق، 18 ـ خليفه‌لو، 19 ـ چرن 20 ـ قشلاق سلماني

21 ـ قشلاق‌سوپر گلي، 22 ـ تجره رود 23 ـ قشلاق موسي‌بيك 24 ـ نقاآباد 25 ـ زاويه، 26 ـ كه 27 ـ برنجق، 28 ـ آغچه قشلاق 29 ـ بيان‌لو 30 ـ كودلر 31 -‌پيردرسي 32 ـ خان يوردي 33 ـ شريف يوردي 34 ـ خان گروسي

اب وهوای اونلیق

دکمه بازگشت به بالا